Did You Know?

Did You Know?

That  you can now receive Catholic Reflections in English sent direct to your phone by simply dialing *205# now and select Roman Catholic Church In Zimbabwe under Daily Devotionals. Dial *205# now to take advantage of our 3 DAY FREE TRIAL! TELL SOMEONE!

Manga muchizviziva here?

Kuti mave kukwanisa kuwana NDANGARIRO DZESHOKO RAMWARI PANHARE YENYU mazuva ose. CHAYAI *205# IZVOZVI mosarudza SANGANO KATORIKE paDaily Devotionals Shona language, CHAYAI *205# IZVOZVI muwane nzwise yemazuva matatu! Udzawo vamwe!

Leave a Reply